ClickCease
Algemene voorwaarden opdrachtgevers

PDF-versie

Omdat we van duidelijkheid houden, hebben we onze algemene voorwaarden in duidelijke taal opgeschreven.
We hebben deze website en dienst opgezet zodat jij als opdrachtgever eenvoudig klussen in of aan huis kunt uitbesteden aan goede particuliere- en zakelijke dienstverleners. Wij treden op als bemiddelaar tussen jou en de dienstverlener. We screenen alle dienstverleners en doen ons best om alleen ervaren en betrouwbare dienstverleners toe te laten tot onze website. Zo kun je zonder moeite en zorgen zaken doen met goede dienstverleners.
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Klusup: onze handelsnaam. Geregistreerd onder KvK nummer 57214999 en gevestigd aan Joan Muyskenweg 110, 1114 AN te Amsterdam-Duivendrecht.
 2. (Web)site: www.klusup.nl is de omgeving waar jij snel klussen in en om het huis kunt laten uitvoeren.
 3. Opdrachtgever: jij, de natuurlijke persoon, die via onze website persoon of rechtspersoon, die via Klusup klussen uitbesteedt aan een dienstverlener.
 4. Dienstverlener: een niet bij Klusup in loondienst geregistreerde en gescreende natuurlijke persoon ( = particuliere tuin-, klusjes- en timmerman ) of rechtspersoon ( = o.a. loodgieters, elektriciëns, timmer- en klusbedrijf ) die op jouw verzoek klussen uitvoert.
 5. Klussen: klussen in of om het huis.
 6. Boekingsverzoek: jouw verzoek tot het laten uitvoeren van klussen door dienstverleners op onze website.
 7. Klusovereenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt tussen de opdrachtgever en een dienstverlener ter verrichting van een klus.
ARTIKEL 2 - GEBRUIK
 1. Als je via onze website of dienst klussen uitbesteed aan een dienstverlener accepteer je en gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden opdrachtgevers.
 2. Bij het gebruiken van onze website of dienst verstrek je correcte en volledige gegevens over je identiteit, adres, telefoonnummer en e-mail.
ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING KLUSOVEREENKOMST
 1. Wanneer je via de site, app of telefoon een dienstverlener boekt, doe je een rechtsgeldig boekingsverzoek tot het sluiten van een klusovereenkomst. Je bent verantwoordelijk voor de verstrekte informatie over jouw boekingsverzoek.
 2. Je ontvangt een ontvangstbevestiging boekingsverzoek per mail. Let op: dit is nog geen aanvaarding van het boekingsverzoek.
 3. Na selectie van dienstverlener, neemt de dienstverlener of nemen wij namens de dienstverlener jouw boekingsverzoek aan. We sturen je per mail en sms de definitieve opdrachtbevestiging met de gegevens van de dienstverlener. De klusovereenkomst is nu tot stand gekomen tussen jou en de dienstverlener. We zijn niet de uitvoerende partij en daarom niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van jou of de dienstverlener in welke vorm dan ook.
 4. We doen ons best om een dienstverlener te vinden voor de datum en –tijd die je hebt doorgegeven. Soms lukt dit niet door bijvoorbeeld drukte, dan informeren we je hierover met een alternatieve datum. Je kunt dan kiezen of je hier wel of geen gebruik van wilt maken.
 5. Klusup is een bemiddelaar en geen onderdeel van de klusovereenkomst tussen jou en de dienstverlener. We doen altijd onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de relatie tussen jou en de dienstverlener goed verloopt. Het feit dat de dienstverlener de facturatiesystemen van Klusup gebruikt, maakt Klusup nog geen onderdeel van de klusovereenkomst.
ARTIKEL 4 - DIENSTVERLENER
 1. Zakelijke dienstverleners verlenen onder de ‘Aanneemovereenkomst’ diverse specialistische of grote klussen in of aan huis.
 2. Particuliere dienstverleners (tuin-, klusjes- of timmermannen) verlenen onder de ‘Dienstverlening aan huis regeling’ diverse kleinere klussen in of aan huis. Je bent verantwoordelijk om te beoordelen of deze regeling ook van toepassing is op jouw klus. Lees daarom de site van de Belastingdienst en Rijksoverheid voor meer informatie hierover.
 3. Alle dienstverleners die via Klusup klussen uitvoeren, zijn door ons vooraf gescreend. We hebben iedere dienstverlener persoonlijk gesproken en doen ons best om alleen ervaren en betrouwbare dienstverleners op ons platform toe te laten. 100% garantie kunnen wij echter niet geven. Nadat de klus is uitgevoerd, vragen we daarom naar je beoordeling. Jouw mening telt mee of we de dienstverlener via ons platform kan blijven klussen.
ARTIKEL 5 - UITVOERING EN OPLEVERING KLUS
 1. Wanneer op regie-basis wordt gewerkt, betekent het dat er in overleg en tegen een uurtarief wordt gewerkt. Bespreek daarom bij aanvang jouw kluswensen, zo weet de dienstverlener precies wat jouw verwachtingen zijn.
 2. In sommige gevallen wordt er, nadat je akkoord hebt gegeven op de offerte, op basis van een vaste aanneemsom / prijs gewerkt.
 3. De dienstverlener klust voor eigen rekening en risico. Klusup vertelt niet aan de dienstverlener hoe hij werk moet uitvoeren. De dienstverlener voert de klus uit naar aanleiding van jouw wensen.
 4. Ben je niet tevreden over de uitvoering of het te verwachten resultaat? Geef dit dan gelijk door aan de dienstverlener, je betaalt er immers voor. Zo kan de dienstverlener direct de uitvoering wijzigen of het gebrek herstellen. Verschillen jullie hierin van inzicht? Stop dan het werk en neem contact met ons op. We zoeken dan samen met jou naar een goede oplossing.
 5. Doe altijd de eindinspectie nadat de klus is uitgevoerd. Dit is jouw verantwoordelijkheid namelijk. Bovendien is het belangrijk, omdat je garantie alleen geldt voor gebreken die je redelijkerwijs tijdens het klussen of oplevering niet hebt kunnen signaleren. Teken daarna de werkbon af en keur hiermee de oplevering en/of gewerkte uren goed.
 6. Gebreken die bij de oplevering worden geconstateerd worden door de dienstverlener zo spoedig mogelijk hersteld.
ARTIKEL 6 - MEER EN MINDER WERK
 1. Als er tijdens het klussen blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal de dienstverlener dit met je bespreken. Zowel het noodzakelijke als het meerwerk op jouw verzoek, dient op de werkbon te worden vastgelegd.
 2. Meerwerk dient te worden betaald overeenkomstig het geldende tarief en wordt in rekening gebracht op de factuur.
ARTIKEL 7 - KOSTEN
 1. Op basis van jouw adresgegevens wordt de prijs opgehaald, dit kan een uurtarief, vaste prijs, stuksprijs of (vierkante) meter prijs zijn. Prijzen kunnen verschillen van moment en dag. Bij spoed, in het weekend of ’s avonds betaal je een hoger tarief. Klusup is gerechtigd om de prijzen op de website te wijzigingen. De prijzen zijn inclusief BTW en worden altijd duidelijk getoond voordat je een boeking maakt.
 2. Materiaal-, parkeer- en eventuele andere kosten zijn niet inbegrepen in de hierboven genoemde tarieven.
 3. Wanneer jouw klusomschrijving te veel afwijkt van de klus die uitgevoerd moet worden, kan de vakman jouw klus weigeren of niet uitvoeren. Er wordt dan 1 uur arbeid plus de service- en klusgarantiekosten (indien door jou geselecteerd) in rekening gebracht.
 4. Als de aangevraagde klus niet uitgevoerd kan worden wegens externe factoren maar er wel onderzoek is verricht door een vakman, mag hij je onderzoekskosten in rekening brengen. Dit is gelijk aan 1 uur arbeid plus de service- en klusgarantiekosten (indien door jou geselecteerd).
 5. Als jouw klus niet uitgevoerd kan worden door externe factoren dan wordt er 1 uur arbeid plus service en de klusgarantiekosten (indien door jou geselecteerd) in rekening gebracht, denk bijvoorbeeld aan een situatie dat jij geen materiaal in huis hebt en de dat de bouwmarkt het materiaal niet in voorraad heeft. Oftewel, de klus kan nu niet worden uitgevoerd door het ontbreken van materiaal.
 6. Bij een vaste prijs mag je er vanuit gaan dat de klus voor dat bedrag wordt uitgevoerd. Soms komt het toch voor dat zo’n klus duurder wordt, omdat bijv. de klusbeschrijving niet overeenkomt met de daadwerkelijke klus. Of de klus wordt bij klusaanvang als groter of complexer ingeschat. De vakman brengt jou op de hoogte van de situatie en de hogere kosten. Als opdrachtgever ben je ook zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan wat betreft de daadwerkelijke klus en bijbehorende kosten.
 7. Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht. Wel brengt Klusup een service fee in rekening om onze dienst te kunnen aanbieden, dit betekent dat we je zo snel mogelijk proberen te helpen met het vinden van een goede vakman voor de klus. Ook de kosten van de klusgarantie worden door ons in rekening gebracht.
 8. Via Klusup kun je geen gratis offertes aanvragen, omdat we geen vergelijkingssite zijn. Wanneer je een offerte wenst, kun je een boeking aanmaken voor een inventarisatie. De vakman brengt hiervoor het minimale boekingsbedrag bij je in rekening voor het langskomen, inmeten en opstellen van de offerte. Bij acceptatie van de offerte worden deze inventarisatiekosten weer in mindering gebracht.
ARTIKEL 8 - BETALING
 1. Nadat de klus is afgerond, stuurt de vakman je de factuur per mail en een betaalverzoek via Tikkie of SMS. Je kunt dan betalen via iDEAL of een bankoverschrijving.
 2. Je betaalt de vakman uitsluitend via het Klusup systeem.
 3. Wanneer je direct contant, via betaalverzoeken of andere betaalwijze aan vakman betaalt, heb je via Klusup geen recht meer op garantie, ondersteuning of bemiddeling. Bovendien blijft je betaalverplichting via ons nog steeds van kracht.
 4. Ook wanneer je extra werk, een deel van de klus of (een deel van) de betaling niet via Klusup laat verlopen, verlies je het recht op garantie via Klusup.
 5. Voor grote offerte – of klussen met een vaste aanneemsom, vragen we een aanbetaling. Wanneer wij je vragen aan te betalen, maken we direct na ontvangst de afspraak in orde.
 6. Door een aanbetaling te doen, geef je Klusup toestemming om (een deel) van de aanbetaling aan de vakman over te boeken zodat hij kan starten met voorbereidende werkzaamheden ( bestellen van materiaal, bestellen van een container, etc.).
 7. De persoon die bij ons de aanvraag doet, wordt door ons beschouwd als de opdrachtgever en is daarmee verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
 8. De vakman mag altijd het minimale boekingsbedrag in rekening brengen, ook als de klus korter duurt dan een uur. Zo loont het voor vakman ook om een kleine klus uit te voeren.
ARTIKEL 9 - SCHADE EN GARANTIE
 1. De dienstverlener werkt voor eigen risico en rekening. Hij is de uitvoerende partij en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van de klus en eventuele schades.
 2. Klusup is geen onderdeel van de klusovereenkomst tussen jou en de vakman. We vertellen niet aan de vakman hoe hij zijn werk moet uitvoeren. We doen wel ons best om ervoor te zorgen dat de relatie tussen jou en de vakman soepel verloopt.
 3. Wij vragen aan alle aangesloten dienstverleners je klus naar volle tevredenheid uit te voeren. Helaas kan het voorkomen dat er een keer iets niet helemaal goed gaat. Bespreek dit dan direct met de dienstverlener voor een oplossing. Verschillen jullie hierin van inzicht? Neem contact met ons. We kijken dan graag samen met jou wat een gepaste oplossing is.
 4. Mocht je door toedoen of nalaten van de vakman schade ondervinden, dan kun je hem direct hierop aanspreken. Je kunt de vakman aansprakelijk stellen tot het dekkingsbedrag van zijn aansprakelijkheidsverzekering en niet hoger dan de geleden schade. Hij is enkel verantwoordelijk voor de directe schade. Gevolgschade zijn uitgesloten van vergoeding.
 5. Ben je niet tevreden over de klusuitvoering of het eindresultaat? Geef dit direct (tijdens het uitvoeren - of oplevering van de klus) aan bij de vakman, zodat hij hier rekening mee kan houden en aanpassingen kan doen.
 6. Wanneer je nadat de vakman de klus heeft afgerond / achteraf een gebrek signaleert, geef je dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk 72 uur na signalering van het gebrek en/of ontvangst van de factuur, door aan de vakman en/of Klusup, zodat de vakman onder garantie (kosteloos) herstel kan leveren.
 7. Wanneer een klus niet vakkundig is uitgevoerd, heb je een wettelijke garantie op het uitgevoerde werk. Je moet de vakman de kans bieden om (kosteloos) herstel / garantie te verlenen.
 8. Als je de initiële vakman geen kans biedt om garantie te verlenen, maar kiest om herstelwerk door een andere vakman te laten uitvoeren, verlies je het recht op garantie bij de initiële vakman. De reden hiervoor is dat dan niet meer te herleiden valt wie wat heeft gedaan en wie waar voor verantwoordelijk is.
 9. Garantie geldt voor gebreken die je tijdens de eindinspectie redelijkerwijs niet hebt kunnen zien. Een goede inspectie is daarom belangrijk. Kies je ervoor om geen eindinspectie te doen? Dan kan het zo zijn dat je recht op garantie vervalt op gebreken die je redelijkerwijs tijdens het uitvoeren van de klus of de eindinspectie hebt kunnen constateren.
 10. Heb je ook het optionele klusgarantiepakket afgenomen bij de boeking, dan heb je extra zekerheid en bescherming. Als het onverhoopt misgaat met de klus en de vakman wilt je niet helpen, zorgen we er samen met je voor dat de klus tot een goed eind wordt uitgevoerd. Daarnaast kun je gebruik maken van onze collectieve (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering als de vakman onverhoopt schade veroorzaakt aan jouw eigendommen tijdens het klussen. Wanneer onze verzekeraar na behandeling de claim heeft afgewezen, kan er geen beroep op Klusup gedaan worden voor een vergoeding op de (gevolg)schade veroorzaakt door de vakman. Om aanspraak te kunnen maken op het garantiepakket, heb je natuurlijk dit pakket afgenomen en is de volledige klus en de factuur via Klusup verlopen.
ARTIKEL 10 - VERZETTEN EN HERROEPEN
 1. Wanneer je via Klusup een dienstverlener boekt, sluit je een overeenkomst op afstand. Dit betekent dat je als opdrachtgever de overeenkomst die je bent aangegaan met de dienstverlener zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van de definitieve bevestiging kosteloos kunt ontbinden.
 2. Als opdrachtgever kun je de overeenkomst tussen jou en de dienstverlener niet kosteloos ontbinden als:
  • De klus al volledig is uitgevoerd binnen de bedenktermijn.
  • Het een spoedboeking betreft. Onder spoed wordt de klus vandaag of morgen (binnen 48 uur) uitgevoerd.
  • De annulering van een reguliere boeking korter dan 48 uur voor aanvang wordt doorgegeven.
 3. Wegens inkomstenderving wordt het minimale boekingsbedrag bij je in rekening gebracht als je een definitieve spoedboeking of een definitieve reguliere boeking korter dan 48 uur voor klusaanvang annuleert. Dit geldt ook als je opdrachtgever niet thuis bent op de afgesproken tijdstip.
 4. Bij een offerte klus geldt wanneer de offerte is getekend, en de overeenkomst tot stand is gekomen, dat je tussentijds de klusovereenkomst niet kosteloos kunt ontbinden. Mocht je de klusovereenkomst ontbinden, dan ben je 50% van de offerteprijs verschuldigd.
 5. We brengen € 75 extra bij je in rekening als je korter dan 48 uur voor aanvang de klusafspraak verzet.
 6. In de boekingsontvangstmail staat onder het kopje “Annuleren of verplaatsen boeking” een link. Je boeking kun je hier met enkele klikken annuleren of verzetten. Annuleren of verzetten kan uitsluitend via deze link, omdat er via andere kanalen niet een tijdige annulering of verzetting van de boeking gegarandeerd kan worden.
ARTIKEL 11 - BEOORDELINGEN
 1. Na afloop heb je de mogelijkheid om een beoordeling te schrijven. We gaan ervan uit dat je dit eerlijk en netjes doet. Bij twijfel hierover kan het zijn dat we de beoordeling niet toe laten.
ARTIKEL 12 - INFORMATIE EN GEBRUIK GEGEVENS
 1. Je begrijpt vast dat we jouw NAW- en contactgegevens aan de dienstverlener verstrekken. De dienstverlener gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de klus.
 2. We zijn niet aansprakelijk voor het onduidelijk overkomen van informatie of voor duidelijke verschrijvingen, ongeacht van wie deze informatie afkomstig is.
ARTIKEL 13 - KLACHTEN EN GESCHILLEN
 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Heb je een klacht? Laat het ons dan weten. Mail je klacht zo duidelijk mogelijk naar [email protected], we doen er alles aan om je klacht op te lossen.
ARTIKEL 14 - DIVERSEN
 1. We verbeteren continu onze dienstverlening, hierdoor kunnen onze algemene voorwaarden wijzigen. Als we in de toekomst iets veranderen aan deze voorwaarden, vind je dat altijd terug op onze site.
ARTIKEL 15 - BEËINDIGING ACCOUNT
 1. Je kunt altijd jouw account bij ons aanpassen of verwijderen.
 2. We kunnen je account zonder consequenties verwijderen of beperken aan de hand van jouw gedrag bij ons in het verleden.
Amsterdam, 3 juni 2024
 
X
Bereikbaarheid
Beste bezoeker,
Vandaag zijn we telefonisch minder goed bereikbaar dan je van ons gewend bent.
Uiteraard kun je gewoon online een boeking voor een dienstverlener blijven maken.
Met vriendelijke groet,
Het Klusup team.
Gezien!
X
loading
×