Algemene voorwaarden opdrachtgevers

PDF-versie

Omdat we van duidelijkheid houden, hebben we onze algemene voorwaarden in duidelijke taal opgeschreven.
We hebben deze website en dienst opgezet zodat jij als opdrachtgever eenvoudig klussen in of aan huis kunt uitbesteden aan goede particuliere- en zakelijke dienstverleners. Wij treden op als bemiddelaar tussen jou en de dienstverlener. We screenen alle tuin-, klusjes-, timmermannen, loodgieters, klus- en timmerbedrijven en doen ons best om alleen ervaren en betrouwbare dienstverlener toe te laten tot onze website. Zo kun je zonder moeite, zonder zorgen zaken doen met goede dienstverleners.
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Klusup: onze handelsnaam. Geregistreerd onder KvK nummer 57214999 en gevestigd aan Joan Muyskenweg 110, 1114 AN te Amsterdam-Duivendrecht.
 2. (Web)site: www.klusup.nl is de omgeving waar jij snel klussen in en om het huis kunt laten uitvoeren.
 3. Opdrachtgever: jij, de natuurlijke persoon, die via onze website persoon of rechtspersoon, die via Klusup klussen uitbesteedt aan een dienstverlener.
 4. Dienstverlener: een niet bij Klusup in loondienst geregistreerde en gescreende natuurlijke persoon ( = particuliere tuin-, klusjes- en timmerman ) of rechtspersoon ( = loodgieters, elektriciëns, timmer- en klusbedrijf ) die op jouw verzoek klussen uitvoert.
 5. Klussen: klussen in of om het huis.
 6. Boekingsverzoek: jouw verzoek tot het laten uitvoeren van klussen door dienstverleners op onze website.
 7. Klusovereenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt tussen de opdrachtgever en een dienstverlener ter verrichting van een klus.
ARTIKEL 2 - GEBRUIK
 1. Als je via onze website of dienst klussen uitbesteed aan een dienstverlener accepteer je en gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden opdrachtgevers.
 2. Bij het gebruiken van onze website of dienst verstrek je correcte en volledige gegevens over je identiteit, adres, telefoonnummer en e-mail.
ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING KLUSOVEREENKOMST
 1. Wanneer je via de site, app of telefoon een dienstverlener boekt, doe je een rechtsgeldig boekingsverzoek tot het sluiten van een klusovereenkomst. Je bent verantwoordelijk voor de verstrekte informatie over jouw boekingsverzoek.
 2. Je ontvangt een ontvangstbevestiging boekingsverzoek per mail. Let op: dit is nog geen aanvaarding van het boekingsverzoek.
 3. Na selectie van dienstverlener, neemt de dienstverlener of nemen wij namens de dienstverlener jouw boekingsverzoek aan. We sturen je per mail en sms de definitieve opdrachtbevestiging met de gegevens van de dienstverlener. De klusovereenkomst is nu tot stand gekomen tussen jou en de dienstverlener. We zijn niet de uitvoerende partij en daarom niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van jou of de dienstverlener in welke vorm dan ook.
 4. We doens ons best om een dienstverlener te vinden voor de datum en –tijd die je hebt doorgegeven. Soms lukt dit niet door bijvoorbeeld drukte, dan informeren we je hierover met een alternatieve datum. Je kunt dan kiezen of je hier wel of geen gebruik van wilt maken.
 5. Klusup is een bemiddelaar en geen onderdeel van de klusovereenkomst tussen jou en de dienstverlener We doen altijd onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de relatie tussen jou en de dienstverlener goed verloopt. Het feit dat de dienstverlener de facturatiesystemen van Klusup gebruikt, maakt Klusup nog geen onderdeel van de klusovereenkomst.
ARTIKEL 4 - DIENSTVERLENER
 1. Zakelijke dienstverlener (loodgieters, elektriciëns, timmer- of klusbedrijven) verlenen onder de ‘Aanneemovereenkomst’ diverse specialistische of grote klussen in of aan huis.
 2. Particuliere dienstverleners (tuin-, klusjes- of timmermannen) verlenen onder de ‘Dienstverlening aan huis regeling’ diverse kleinere klussen in of aan huis. Je bent verantwoordelijk om te beoordelen of deze regeling ook van toepassing is op jouw klus. Lees daarom de site van de Belastingdienst en Rijksoverheid voor meer informatie hierover.
 3. Alle dienstverleners die bij via Klusup klussen uitvoeren, zijn door ons vooraf gescreend. We hebben iedere dienstverlener persoonlijk gesproken en doen ons best om alleen ervaren en betrouwbare dienstverleners op ons platform toe te laten. 100% garantie kunnen wij echter niet geven. Nadat de klus is uitgevoerd, vragen we daarom naar je beoordeling. Jouw mening telt mee of we de dienstverlener via ons platform kan blijven klussen.
ARTIKEL 5 - UITVOERING EN OPLEVERING KLUS
 1. Wanneer op regie-basis wordt gewerkt, betekent het dat er in overleg en tegen een uurtarief wordt gewerkt. Bespreek daarom bij aanvang jouw kluswensen, zo weet de dienstverlener precies wat jouw verwachtingen zijn.
 2. In sommige gevallen wordt er, nadat je akkoord hebt gegeven op de offerte, op basis van een vaste aanneemsom gewerkt.
 3. De dienstverlener klust voor eigen rekening en risico. Klusup vertelt niet aan de dienstverlener hoe hij werk moet uitvoeren. De dienstverlener voert de klus uit na aanleiding van jouw wensen.
 4. Ben je niet tevreden over de uitvoering of het te verwachten resultaat? Geef dit dan gelijk door aan de dienstverlener, je betaalt er immers voor. Zo kan de dienstverlener direct de uitvoering wijzigen of het gebrek herstellen. Verschillen jullie hierin van inzicht? Stop dan het werk en neem contact met ons. We doen er alles aan om je tevreden te krijgen.
 5. Doe de eindinspectie nadat de klus is uitgevoerd. Teken daarna de werkbon af en keur hiermee de oplevering en/of gewerkte uren goed.
 6. Gebreken die bij de oplevering worden geconstateerd worden door de dienstverlener zo spoedig mogelijk hersteld.
ARTIKEL 6 - MEER EN MINDER WERK
 1. Als er tijdens het klussen blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal de dienstverlener dit met je bespreken. Zowel het noodzakelijke als het meerwerk op jouw verzoek, dient op de werkbon te worden vastgelegd.
ARTIKEL 7 - BETALING
 1. De betaling dient uitsluitend via ons plaats te vinden. Je hebt alleen recht op garantie, ondersteuning en bemiddeling door Klusup als de factuur aan ons is betaald. Ook wanneer je (een deel) werkzaamheden buiten Klusup om laat uitvoeren, verlies je het recht op garantie via Klusup.
 2. Voor grotere klussen vragen we een aanbetaling. Wanneer wij je vragen aan te betalen, maken we direct na ontvangst de afspraak in orde.
 3. De persoon die bij ons de aanvraag doet, wordt door ons beschouwd als de opdrachtgever en is daarmee verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
ARTIKEL 8 - GARANTIE
 1. Wij doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk te helpen. Ook vragen wij aan alle aangesloten dienstverleners je klus naar volle tevredenheid uit te voeren. Helaas kan het voorkomen dat er toch een keer iets niet goed gaat. Bespreek dit dan direct met de dienstverlener voor een oplossing. Verschillen jullie hierin van inzicht? Neem contact met ons. We doen er alles aan om je tevreden te krijgen.
 2. Naast de wettelijke garantie van de dienstverlener heb je via ons ook 30 dagen garantie op het uitgevoerde werk. Dit geldt voor gebreken die je tijdens de eindinspectie redelijkerwijs niet hebt kunnen zien. Contacteer ons dan hierover, wij doen ons best om je tevreden te krijgen. Dit kan betekenen dat de dienstverlener kosteloos het werk opnieuw komt uitvoeren. Indien de dienstverlener aangeeft de klus niet goed te kunnen uitvoeren, doen we ons best doen om een vervanger te vinden. Lukt ons niet om een vervanger te vinden? Dan krijg je het betaalde bedrag terug.
 3. Je hebt enkel recht op garantie via ons als de betaling volledig is voldaan.
ARTIKEL 9 - SCHADE
 1. De dienstverlener is de uitvoerende partij en verantwoordelijk voor de uitvoering van de klus. Mocht je door zijn toedoen of nalaten schade ondervinden, kun je hem direct hierop aanspreken. Je kunt de vakman aansprakenlijk stellen tot het dekkingsbedrag van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Hij is enkel verantwoordelijk voor de directe schade. Gevolgschade zijn uitgesloten van vergoeding.
 2. Kom je er met de dienstverlener niet uit? Dan kun je uit service een beroep doen op onze afgesloten collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor dienstverleners. Wij doen ons best om je spoedig een goede oplossing te bieden. Voor de afhandeling van de schade zijn we afhankelijk van onze verzekeringsmaatschappij. Als onze verzekeraar niet overgaat tot uitkering, zijn we niet verplicht de schade uit eigen middelen te voldoen.
 3. Onze collectieve aansprakelijkheidsverzekering dekt enkel schadebedragen boven de € 250, oftewel jouw eigen risico is € 250.
ARTIKEL 10 - VERZETTEN EN HERROEPEN
 1. Wanneer je via Klusup een dienstverlener boekt, sluit je een overeenkomst op afstand. Dit betekent dat je als opdrachtgever de overeenkomst die je bent aangegaan met de dienstverlener zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van de definitieve bevestiging kosteloos kunt ontbinden.
 2. Als opdrachtgever kun je de overeenkomst tussen jou en de dienstverlener niet kosteloos ontbinden als:
  • De klus al volledig is uitgevoerd binnen de bedenktermijn.
  • Het een spoedboeking betreft. Onder spoed wordt de klus vandaag of morgen (binnen 48 uur) uitgevoerd.
  • De annulering van een reguliere boeking korter dan 48 uur voor aanvang wordt doorgegeven.
 3. Wegens inkomstenderving wordt het minimale boekingsbedrag (1 uur + de voorrijkosten) bij je in rekening als je een definitieve spoedboeking of een definitieve reguliere boeking korter dan 48 uur voor klusaanvang annuleert. Dit geldt ook als je opdrachtgever niet thuis bent op de afgesproken tijdstip.
 4. We brengen 1 uur extra bij je in rekening als je korter dan 48 uur voor aanvang de klusafspraak verzet.
ARTIKEL 11 - BEOORDELINGEN
 1. Na afloop heb je de mogelijkheid om een beoordeling te schrijven. We gaan ervan uit dat je dit eerlijk en netjes doet. Bij twijfel hierover kan het zijn dat we de beoordeling niet toe laten.
ARTIKEL 12 - INFORMATIE EN GEBRUIK GEGEVENS
 1. Je begrijpt vast dat we jouw NAW- en contactgegevens aan de dienstverlener verstrekken. De dienstverlener gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de klus.
 2. We zijn niet aansprakelijk voor het onduidelijk overkomen van informatie of voor duidelijke verschrijvingen, ongeacht van wie deze informatie afkomstig is.
ARTIKEL 13 - KLACHTEN EN GESCHILLEN
 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Heb je een klacht? Laat het ons dan weten. Mail je klacht zo duidelijk mogelijk naar [email protected], we doen er alles aan om je klacht op te lossen.
ARTIKEL 14 - DIVERSEN
 1. We verbeteren continu onze dienstverlening, hierdoor kunnen onze algemene voorwaarden wijzigen. Als we in de toekomst iets veranderen aan deze voorwaarden, vind je dat altijd terug op onze site.
ARTIKEL 15 - BEËINDIGING ACCOUNT
 1. Je kunt altijd jouw account bij ons aanpassen of verwijderen.
 2. We kunnen je account zonder consequenties verwijderen of beperken aan de hand van jouw gedrag bij ons in het verleden.
Amsterdam, 8 januari 2020
 
X
Bereikbaarheid
Beste bezoeker,
Vandaag zijn we telefonisch minder goed bereikbaar dan je van ons gewend bent.
Uiteraard kun je gewoon online een boeking voor een dienstverlener blijven maken.
Met vriendelijke groet,
Het Klusup team.
Gezien!
X